TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI
KOORDİNASYON DERNEĞİ
PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU ANISINA

Aralık 2020

BÖBREK - 12 ARALIK 2020

09:45 - 10:00 Açılış
Açılış Konuşması - Uluğ Eldegez
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun Ardından - Mahmut Çarin
10:00 - 12:00 PANDEMİ SÜRECİNDE BÖBREK NAKLİNDE HAZIRLIK YÖNTEMİ
Oturum Başkanları: Mehmet Şükrü Sever; Ayhan Dinçkan
10:00 - 10:20 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Canlı ve Kadavra Böbrek Nakli Verileri - Fatih Kaciroğlu
10:20 - 10:40 Pandemi Sürecinde Kronik Böbrek Yetmezlikte Hasta Takip Yöntemi - Hüseyin Töz
10:40 - 11:00 Böbrek Nakil Adaylarının Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Yönetimi - Kamil Yakupoğlu
11:00 - 11:20 Potansiyel Kadavra Adaylarının Covid 19 Açısından Değerlendirilmelerinin Önemi ve Yöntemi - Yavuz Selim Çınar
11:20 - 11:40 Türkiye'de Organ Nakline Genel Bakış - Yusuf Yavuz
11:40 - 11:55 Tartışma
11:55 - 12:00 Ara
12:00 - 12:20
Fresenius Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Hasan Taşçı
Düşük immünolojik riskli nakillerde indüksiyonun önemi
Ülkem Çakır
Fresenius Medical Care
12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 12:50
Astellas Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Hasan Taşçı
Optimization of the use of Advagraf in kidney transplants
Dr. Daniel Seron Micas
Astellas
12:50 - 13:00 Tartışma
13:00 - 15:00 PANDEMİ DÖNEMİNDE BÖBREK NAKLİ SONRASI HASTA YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Hüseyin Koçak; İbrahim Berber
13:00 - 13:20 Nakilli Hastanın İmmünolojik Değerlerinin Önemi ve Yöntemi - Mahmut Çarin
13:20 - 13:40 Nakilli Hastanın Pandemi Sürecinde Takip Yöntemi - Ülkem Çakır
13:40 - 14:00 Nakil Sonrası Hastada Olası Covid 19 Pozitifliğinde Tedavi Yöntemi - Atahan Çağatay
14:00 - 14:20 Pandemi Sürecinde Böbrek Nakilli Pediatrik Hastaların Takip Yöntemi - Sema Akman
14:20 - 14:50 Tartışma
14:50 - 15:00 Ara
15:00 - 15:20
Roche Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Bülent Oktay
CMV Tanısında Standardizasyonun Önemi ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Hüseyin Töz & Ayşın Zeytinoğlu Türkeş
Roche
15:20 - 15:30 Tartışma
 • 00

  GÜN

 • .
 • 00

  SAAT

 • :
 • 00

  DAKİKA

 • :
 • 00

  SANİYE